جدیدترین قیمت محصولات مدیران خودرو در بازار تهران و کارخانه

به گزارش چرخان، محصولات شرکت مدیران خودرو که همگی به صورت مونتاژ و یا وارداتی از شرکت چری وارد کشور می‌شوند، از استقبال کمی در بازار برخوردار بوده و نزدیکی قیمت بازار به قیمت شرکت نشان می‌دهد قیمت گذاری قبلی مدیران خودرو مناسب نبوده و با افزایش نرخ ارز، به تازگی قیمت‌ها به سطح واقعی خود رسیده است!

در ادامه به بررسی قیمت محصولات مدیران خودرو در بازار و قیمت رسمی آنها می‌پردازیم:

قیمت رسمی و شرکتی خودرو MVM 110 S / اسپورت لاکچری: ۴۱ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان / قیمت این خودرو در بازار تهران: ۴۰ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان

قیمت رسمی و شرکتی خودرو MVM 315 هاچ‌بک اسپرت (Excellent): پنجاه و چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان / قیمت این خودرو در بازار تهران: ۵۵ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان.

قیمت رسمی و شرکتی خودرو ام‌وی‌ام X22 – دنده ای: ۶۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان / قیمت این خودرو در بازار تهران: ۶۷ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان.

قیمت رسمی و شرکتی خودرو ام‌وی‌ام X22 – دنده ای (اسپرت) EX: شصت و هشت میلیون و ۶۰۰ هزار تومان / قیمت این خودرو در بازار تهران: ۶۹ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان.

قیمت رسمی و شرکتی خودرو ام‌وی‌ام X22 – اتوماتیک: ۷۵ میلیون و ۵۸۰ هزار تومان / قیمت این خودرو در بازار تهران: ۷۷ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان.

قیمت رسمی و شرکتی خودرو ام‌وی‌ام X22 – اتوماتیک (اسپرت) EX: هفتاد و هشت میلیون و ۸۴۰ هزار تومان / قیمت این خودرو در بازار تهران: ۸۰ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان.

قیمت رسمی و شرکتی خودرو ام‌وی‌ام X33 S اسپرت: ۹۰ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان / قیمت این خودرو در بازار تهران: ۹۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان.

قیمت رسمی و شرکتی خودرو چری آریزو ۵ (دنده‌ای): ۷۶ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان / قیمت این خودرو در بازار تهران: ۷۸ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان.

قیمت رسمی و شرکتی خودرو چری آریزو ۵ (Turbo): نود و چهار میلیون و ۹۰۰ هزار تومان / قیمت این خودرو در بازار تهران: ۹۶ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان.

قیمت رسمی و شرکتی خودرو چری تیگو ۵ آپشنال (IL): صد و پانزده میلیون و ۱۰۰ هزار تومان / قیمت این خودرو در بازار تهران: ۱۱۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان.

قیمت رسمی و شرکتی خودرو چری تیگو ۵ آپشنال (IE): صد و بیست میلیون و ۵۰۰ هزار تومان / قیمت این خودرو در بازار تهران: ۱۲۳ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان.

قیمت رسمی و شرکتی خودرو چری تیگو ۷ (Excellent): صد و پنجاه و شش میلیون و ۹۰۰ هزار تومان / قیمت این خودرو در بازار تهران: ۱۶۱ میلیون تومان.

نوشته جدیدترین قیمت محصولات مدیران خودرو در بازار تهران و کارخانه اولین بار در چرخان پدیدار شد.