لیست قیمت پراید (به‌روز رسانی: ۹۷/۵/۲۹)

سایپا

لیست قیمت پراید

در جدول زیر، لیست قیمت انواع پراید در ایران مانند قیمت پراید صندوق دار، پراید ۱۱۱، پراید وانت و… قرار گرفته است. تلاش می‌کنیم که بهای خودروها را به‌روز نگاه داریم تا بتوانید با استفاده از آن، با قیمت حدودی انواع پراید در کشورمان آشنا شوید.

پــــــــــــــرایــــــــــد
نام خودرو مشخصات نوسان قیمتی قیمت کارخانه قیمت بازار تاریخ به‌روزرسانی تصویر خودرو
سایپا ۱۱۱ سفید بدون تغییر ۲۲.۴۹۲.۰۰۰ ۳۰.۵۰۰.۰۰۰ ۲۹ مرداد ۹۷ لیست قیمت پراید
سایپا ۱۱۱ تنوع رنگ بدون تغییر ۲۲.۷۶۰.۰۰۰ ۳۰,۷۰۰,۰۰۰ ۲۹ مرداد ۹۷ لیست قیمت پراید
سایپا ۱۳۱ بدون تغییر ۲۲.۹۷۷.۰۰۰ ۲۹.۲۰۰.۰۰۰ ۲۹ مرداد ۹۷ لیست قیمت پراید
سایپا ۱۳۲ سفید بدون تغییر ۲۲.۱۲۲.۰۰۰ ۲۹.۶۰۰.۰۰۰ ۲۹ مرداد ۹۷ لیست قیمت پراید
سایپا ۱۳۲ تنوع رنگ بدون تغییر ۲۲.۳۹۰.۰۰۰ ۳۰.۰۰۰.۰۰۰ ۲۹ مرداد ۹۷ لیست قیمت پراید
سایپا ۱۵۱ بدون تغییر ۲۳.۴۰۰.۰۰۰ ۲۸.۰۰۰.۰۰۰ ۲۹ مرداد ۹۷ لیست قیمت پراید

به سوپر گروه پراید ملحق شوید

نوشته لیست قیمت پراید (به‌روز رسانی: ۹۷/۵/۲۹) اولین بار در چرخان پدیدار شد.