UPS برای عرضه کامیون‌های الکتریکی خود اعلام آمادگی کرد

استارتاپ انگلیسی UPS مدتی هست که فعالیت خود را بر روی پروژه‌ای جدید آغاز نموده تا یک ناوگان مجهز به وسایل حمل و نقل الکتریکی را توسعه دهد. کامیون‌های الکتریکی در سال جاری در لندن و پاریس بکار گرفته خواهند شدند تا تفاوت آنها با سایر سیستم‌ها نمایان شود.

UPS می‌گوید که آنها به طور جدی دنبال کاهش وابستگی به سوخت‌های فسیلی هستند و از سال ۲۰۰۹ بیش از ۷۵۰ میلیون دلار برای جایگزینی محصولات جدید، هزینه کرده و در حال حاضر بیش از ۹۰۰۰ وسیله نقلیه با سوخت جایگزین در جاده‌های سراسر جهان دارد. مشخصات زیادی از این محصولات منتشر نشده اما گفته می‌شود طیف حرکتی ۲۵۰ کیلومتری خواهند داشت و میدان دید وسیع در داخل کابین برای راننده مهیا شده است.

نوشته UPS برای عرضه کامیون‌های الکتریکی خود اعلام آمادگی کرد اولین بار در چرخان پدیدار شد.